Regulamin strony

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Tartalktopolka.pl, dostępnej pod adresem https://tartaktopolka.pl/ (dalej jako „Strona”).
 2. Właścicielem i administratorem Strony jest GRUPA TOM DREW SP Z O O – Sp. K. z siedzibą w 88-210 Dobre, ul. Szkolna 23, NIP: 8891514809, REGON: 364765947.
 3. Strona ma charakter informacyjno-handlowy i zawiera oferty sprzedaży przedmiotów, które są dostępne na zewnętrznym serwisie OLX.pl.
 4. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Zasady korzystania ze Strony

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem, regulaminem i dobrymi obyczajami.
 2. Zabronione jest korzystanie ze Strony w sposób:
  • naruszający prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich,
  • sprzeczny z dobrymi obyczajami,
  • uciążliwy dla innych użytkowników,
  • zawierający treści o charakterze spamu lub reklamy.
 3. Administrator Strony zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Strony treści niezgodnych z regulaminem.

3. Oferta

 1. Oferty prezentowane na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.
 2. Umowa sprzedaży przedmiotu prezentowanego na Stronie zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą na zasadach określonych w regulaminie serwisu OLX.pl.
 3. Administrator Strony nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

4. Odpowiedzialność

 1. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treść ofert prezentowanych na Stronie,
  • szkody powstałe w wyniku korzystania ze Strony,
  • działanie serwisu OLX.pl.

5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora Strony w każdym czasie.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest GRUPA TOM DREW SP Z O O – Sp. K. z siedzibą w 88-210 Dobre, ul. Szkolna 23.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • marketingu bezpośredniego.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności dostępnej na Stronie.

7. Kontakt

 1. W sprawach związanych z regulaminem lub funkcjonowaniem Strony prosimy o kontakt:
  • mailowo:tartaktopolka@gmail.com
  • telefonicznie: 536 08 08 08

8. Informacja o plikach cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce cookies dostępnej na Stronie.

9. Sąd właściwy

 1. W przypadku sporów sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Administratora Strony.

10. Data wejścia w życie

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r. .